Syndatis BPM4.01

Ważna aktualizacja systemu – szereg nowych funkcji na platformie.

Kolejne wdrożenie w Syndatis Cloud

Polski oddział międzynarodowej firmy farmaceutycznej zdecydował się wdrożyć obieg aktywności i kosztów opierając się na systemie Syndatis BPM4.

Nowe logo i strona internetowa

Od dziś Syndatis ma nowe logo i stronę internetową.

Syndatis BPM4!

Mamy nową – najnowszą – wersję naszego produktu. Fundamentalnie przebudowaliśmy jego architekturę i teraz dajemy narzędzie spełniające potrzeby organizacji, konfigurowane przez analityka, bez konieczności odwoływania się do programistów.

Nowy Dyrektor ds. Wsparcia Biznesu

Piotr Mierzejewski, nasz dotychczasowy Koordynator ds. Sprzedaży, na początku miesiąca objął w naszej firmie stanowisko Dyrektora ds. Wsparcia Biznesu.

Nowe wdrożenie w branży rolnej

Syndatis rozpoczyna budowę systemu integrującego przepływy informacji między dystrybutorami a wiodącym producentem branży rolnej.

Vaadin w architekturze Syndatis BPM

Podjęliśmy decyzję o wyborze Vaadina jako głównej warstwy prezentacyjnej dla naszego systemu.

Syndatis BPM 3.3 – wprowadzamy Syndatis Studio!

Nowa wersja produktu Syndatis na dziesięciolecie platformy BPM. Nowy, webowy edytor procesów BPMN 2.0 i całkiem nowe Syndatis Studio!

Syndatis w Belgii

Wdrażamy Syndatis BPM dla Abbotta w Belgii. W zakresie mieści się obieg zamówień do dostawców i faktur kosztowych.

Kolejny udany projekt w Szwajcarii

Syndatis BPM obsługuje kolejny proces biznesowy w Abbott Switzerland.