Syndatis AIR już jest

Uruchomiliśmy najnowszą wersję naszego systemu Syndatis BPM 4.03, który postanowiliśmy nazwać Syndatis AIR.

Zadbaliśmy o zwiększenie ergonomii interfejsu użytkownika, dodaliśmy możliwość budowania dashboardów i umożliwiliśmy bardziej elastyczne modelowanie struktur danych (z wykorzystaniem języków dziedzinowych DSL).

W kolejnych miesiącach planujemy skupić się na projektowaniu nowych narzędzi wytwórczych oraz zwiększeniu możliwości integracji z systemami zewnętrznymi.

Więcej Aktualności

Zakończenie drugiego projektu z LAWP

Ukończyliśmy kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, realizowany we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęliśmy mocno nasz produkt uzupełniając go o nowe narzędzia wytwórcze

Więcej >