Start współpracy z centrum danych – Infinite

W wyniku przetargu na najem serwerów i UPSów podpisaliśmy umowę z firmą Infinite, która dostarczy nam infrastrukturę serwerową niezbędną do prawidłowej realizacji rozpoczętego projektu unijnego realizowanego we współpracy z Lubelską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Liczymy na to, że współpraca z Infinite będzie się intensywnie rozwijać wraz z powiększaniem grona klientów pracujących na naszej chmurowej platformie BPM.

Więcej Aktualności

Zakończenie drugiego projektu z LAWP

Ukończyliśmy kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, realizowany we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęliśmy mocno nasz produkt uzupełniając go o nowe narzędzia wytwórcze

Więcej >