Syndatis rozpoczyna projekt z LAWP

Dzięki funduszom Unii Europejskiej będziemy jeszcze szybciej rozwijać nasz produkt. Pod auspicjami Lubelskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez niemal dwa lata planujemy prowadzić prace badawcze i rozwojowe związane z wykorzystaniem powiązań semantycznych między językami dziedzinowymi używanymi do definicji rozwiązań biznesowych. W zakresie prac jest również weryfikacja możliwości wykorzystania baz noSQL do generowania dokumentów procesowych o dynamicznej strukturze. Pierwsze dziesięć miesięcy poświęcimy na przygotowanie prototypów i ich naukową weryfikację (we współpracy z ośrodkiem badawczym), w kolejnym roku planujemy wdrożyć nowe technologie w naszej platformie BPM.

Oficjalny start projektu to 1 czerwca 2017 r.

Celem naszych prac jest przygotowanie bardzo elastycznego i przyjaznego narzędzia do budowy rozwiązań dokumentowych i procesowych, możliwego do wykorzystania nie tylko w dużych, ale także w średnich i małych przedsiębiorstwach – gdzie obecne rozwiązania są zbyt ciężkie i kosztowne. Pierwsze efekty będą widoczne już pod koniec roku, o czym planujemy informować.

Więcej Aktualności

Zakończenie drugiego projektu z LAWP

Ukończyliśmy kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, realizowany we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęliśmy mocno nasz produkt uzupełniając go o nowe narzędzia wytwórcze

Więcej >