Obsługa wniosków RODO w Syndatis BPM4

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Syndatis przygotował moduł obsługujący procesy zbierania wniosków od osób i ich obsługi procesowej. Moduł wdrożony został w jednej z największych firm konsultingowych i zapewnia pełną zgodność działań przedsiębiorstwa z RODO poprzez właściwe kierowanie spraw wewnątrz organizacji, ustrukturyzowane kolekcjonowanie danych pasujących do zapytania i kontrolę terminowości realizacji zgłoszeń. Byli pracownicy, współpracownicy lub klienci mogą zadać pytanie o swoje dane i dzięki sprawnemu procesowi otrzymać komplet informacji w czasie określonym w rozporządzeniu.

Więcej Aktualności

Zakończenie drugiego projektu z LAWP

Ukończyliśmy kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, realizowany we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęliśmy mocno nasz produkt uzupełniając go o nowe narzędzia wytwórcze

Więcej >