Współpraca naukowa Syndatis z Politechniką Warszawską

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie ekspertyzy przyjętej metodyki badawczej (na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego realizowanego we współpracy z Lubelską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości) podpisaliśmy umowę z Wydziałem Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Zespół pod kierunkiem prof. Henryka Rybińskiego do końca bieżącego roku przygotuje rekomendacje metodyczne dotyczące badań i eksperymentów przeprowadzanych w ramach projektu, a w roku przyszłym przedstawi ocenę metodycznej poprawności prac przeprowadzonych przez Syndatis.

Mamy nadzieję, że to początek długiej i owocnej współpracy z uczelnią, której absolwentem jest jeden z członków zarządu naszej spółki.

Więcej Aktualności

Zakończenie drugiego projektu z LAWP

Ukończyliśmy kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, realizowany we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęliśmy mocno nasz produkt uzupełniając go o nowe narzędzia wytwórcze

Więcej >