Start współpracy z centrum danych – Infinite

W wyniku przetargu na najem serwerów i UPSów podpisaliśmy umowę z firmą Infinite, która dostarczy nam infrastrukturę serwerową niezbędną do prawidłowej realizacji rozpoczętego projektu unijnego realizowanego we współpracy z Lubelską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Liczymy na to, że współpraca z Infinite będzie się intensywnie rozwijać wraz z powiększaniem grona klientów pracujących na naszej chmurowej platformie BPM.