Jest już Syndatis BPM 3.0!

Po kilku miesiącach prac udało się zakończyć sukcesem wewnętrzny projekt budowy i uruchomienia całkowicie odmienionej wersji systemu Syndatis BPM, której nadaliśmy numer 3.0. Zmiany, które zdecydowaliśmy się wprowadzić, są bardzo głębokie. Przede wszystkim całkowicie wymieniony został silnik workflow – dotychczas wykorzystywane rozwiązanie autorskie zastąpiliśmy modułem jBPM udostępnionym (na licencji open-source) przez JBossa (część koncernu RedHat). Główną motywacją, jaka stała za tą decyzją, była dostępność graficznego edytora procesów, dostępnego wraz z jBPM-em, który będziemy mogli udostępniać naszym klientom. Inne zmiany, które wprowadziliśmy, to:

  • rozbudowany silnik zatwierdzania, zintegrowany z jBPM-em, służący do interpretacji danych budżetowych i sterowania workflowem
  • dopasowany do silnika zatwierdzania i workflowu autorski silnik reguł
  • wykorzystanie warstwy Hibernate do komunikacji z bazą danych
  • pełniejsza integracja z dostępnymi narzędzami analizy i prezentacji danych – Pentaho i Birt

Mamy nadzieję, że nasz nowy system zdobędzie popularność i da satysfakcję nowym użytkownikom. Zachęcamy do kontaktu z nami, chętnie zaprezentujemy Państwu nasze najnowsze dzieło.

Więcej Aktualności

Zakończenie drugiego projektu z LAWP

Ukończyliśmy kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, realizowany we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęliśmy mocno nasz produkt uzupełniając go o nowe narzędzia wytwórcze

Więcej >