Syndatis wspiera rozliczanie umów sponsoringu

Syndatis zakończył wdrożenie rozwiązania obsługującego proces zawierania umów sponsoringu indywidualnego z lekarzami dla jednego z wiodących koncernów farmaceutycznych działających w Polsce. Przygotowany moduł jest rozszerzeniem systemu funkcjonującego już od kilku lat, wspierającego inne procesy biznesowe przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie ma na celu usprawnienie pozyskiwania akceptacji dla takich umów oraz umożliwienie ścisłej kontroli proceduralnej, związanej z wymogami prawa farmaceutycznego. Podstawowe funkcjonalności objęte wdrożeniem, to wprowadzanie wszystkich niezbędnych danych do systemu, obieg umowy wg zdefiniowanej ścieżki, drukowanie umowy, dołączanie faktur kosztowych, generowanie PIT 8C oraz raportowanie dla osób zarządzających. Moduł korzysta z wcześniej zaimplementowanej bazy lekarzy, co pozwala na utrzymanie spójności informacji w firmie oraz zintegrowane raportowanie o działaniach podejmowanych wobec lekarzy.

Elastyczna metodyka Syndatis oraz wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań technologicznych pozwoliło na bardzo sprawne przeprowadzenie projektu. Wdrożenie trwało tylko dwa miesiące a spodziewany czas zwrotu z inwestycji wynosi pół roku.

pdf

Więcej Aktualności

Zakończenie drugiego projektu z LAWP

Ukończyliśmy kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, realizowany we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęliśmy mocno nasz produkt uzupełniając go o nowe narzędzia wytwórcze

Więcej >