Kolejna umowa z gigantem branży energetyki i …

Syndatis Sp. z o.o. podpisał kolejną umowę ze światowym liderem rynku technologii energetyki i automatyki, której przedmiotem jest opracowanie opisu procesów związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw w polskiej spółce międzynarodowego koncernu.

Klient Syndatis posiada lokalizacje w kilku miastach w Polsce, zatrudnia łącznie około 2000 osób i jest liderem w dziedzinie technologii energetyki i automatyki. Dzięki jego rozwiązaniom, klienci z sektora usług komunalnych i przemysłu mają szansę na doskonalenie poziomu własnej działalności, kładąc nacisk na jednoczesne obniżanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Firmy Klienta działają w około 100 krajach i zatrudniają 111 tys. osób.

Celem projektu będzie opracowanie kompletnego opisu procesów wchodzących w zakres zarządzania łańcuchem dostaw. Metodyka stosowana przez Syndatis przewiduje wykorzystanie narzędzi i technologii, dzięki którym dokumentacja przekazana klientowi jest dokładna i czytelna. Tworzone są mapy procesowe wraz z komentarzami, opisy przepływów w ramach procesu, interfejsów do innych procesów, stosowanych narzędzi oraz metryki kwantyfikujące procesy i ich składowe

Projekt zostanie zrealizowany do końca marca 2008r.

pdf

Więcej Aktualności

Zakończenie drugiego projektu z LAWP

Ukończyliśmy kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, realizowany we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęliśmy mocno nasz produkt uzupełniając go o nowe narzędzia wytwórcze

Więcej >