Syndatis kontynuuje współpracę z EMPiKiem

Syndatis Sp. z o.o. stworzy system obsługujący proces rozliczeń dokumentów kosztowych dla lidera rynku sprzedaży detalicznej działającego w branży kultury i rozrywki, firmy EMPiK Sp. z o.o. Umowa zawarta pomiędzy firmą Syndatis i EMPiKiem przewiduje wdrożenie rozwiązania biznesowo-informatycznego, którego celem jest wyeliminowania papierowego obiegu dokumentów oraz optymalizacja całego procesu obiegu dokumentów kosztowych. Projekt zostanie zrealizowany z wykorzystaniem narzędzi Syndatis BPM – Syndatis Workflow i Syndatis Portal.

Metodyka BPM ściśle wiąże podejście do budowy aplikacji z nakreślonymi celami biznesowymi. Nieograniczony zakres modyfikacji oraz otwarta lista funkcjonalności czynią narzędzie BPM idealnym instrumentem biznesowym, świetnie spełniającym wymogi dokonywania szybkich zmian strukturalnych i funkcjonalnych oraz dostarczającym skuteczne metody kontroli i oceny miar procesu. Głównym elementem wdrożenia systemu BPM jest szczegółowa analiza biznesowa przedsiębiorstwa w obrębie dziedziny problemowej, na podstawie której powstają mapy zoptymalizowanego procesu, w pełni zgodnego z oczekiwaniami klienta.

Wdrożenie rozwiązania Syndatis BPM dla EMPiKu zostanie podzielone na trzy etapy. Podczas każdego etapu zostanie zaimplementowana odrębna funkcjonalność w formie modułu systemowego. Planowane moduły systemu Syndatis BPM w EMPiKu to:

  • obsługa kontraktów – umożliwi pełną kontrolę zobowiązań wynikających z zawieranych umów;
  • obieg zamówień – w pełni elektroniczny obieg zapewni skuteczną kontrolę kosztów przed ich poniesieniem;
  • rozliczenia – w pełni automatyczny mechanizm rozliczania wcześniej zaakceptowanych kosztów, umożliwiający natychmiastowy dostęp do niezbędnych raportów.

Planowany czas realizacji projektu to 4 miesiące.

pdf

Więcej Aktualności

Zakończenie drugiego projektu z LAWP

Ukończyliśmy kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, realizowany we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęliśmy mocno nasz produkt uzupełniając go o nowe narzędzia wytwórcze

Więcej >