Kolejny moduł systemu Syndatis BPM dla Pfizer Polska

Planer korporacyjny jest następnym narzędziem BPM stworzonym przez Syndatis na bazie własnych produktów. Współpraca pomiędzy Pfizer i Syndatis trwa od 2003 roku, kiedy powstał pierwszy moduł systemu Syndatis BPM obsługujący proces obiegu umów krótkoterminowych z lekarzami współpracującymi z Pfizer Polska – proces specyficzny dla branży farmaceutycznej. Bieżące wdrożenie ma na celu przyspieszenie pracy działu HR przez pełną automatyzację zarządzania czasem pracowników, eliminację obiegu papierowych wniosków urlopowych, elektroniczne wyliczanie diet i raportowanie do Urzędu Skarbowego oraz szereg udogodnień zaprojektowanych zgodnie z metodyką BPM.

pdf

Więcej Aktualności

Zakończenie drugiego projektu z LAWP

Ukończyliśmy kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, realizowany we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęliśmy mocno nasz produkt uzupełniając go o nowe narzędzia wytwórcze

Więcej >