Syndatis buduje system BPM dla Abbott Laboratories

Syndatis Sp. z o.o. podpisał z Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. umowę na wdrożenie systemu rozliczania wydatków pracowniczych i obiegu umów, który zostanie zbudowany wg zasad Business Process Management (BPM). Syndatis w pierwszej fazie projektu zoptymalizuje fizyczny przebieg procesów finansowych w obrębie całego przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy funkcjonującego procesu zostanie opracowany system BPM, zapewniając w ten sposób największa możliwą efektywność pracy firmy i samego narzędzia informatycznego. System zapewni Abbott Laboratories Poland pełną automatyzację rozliczania kosztów poniesionych przez pracowników, obejmującą wszystkie etapy przebiegu tego procesu oraz związane z nim aplikacje – zgodnie z filozofią Enterprise Application Integration (EAI). Czas cyklu rozliczeniowego jednego pracownika będzie skrócony o 30%, natomiast cykl procesu w skali całej firmy (obejmujący wszystkich pracowników) będzie zmniejszony o 40%.

„Abbott Laboratories Poland jest już czwartą firmą farmaceutyczną, która wybrała nasze rozwiązanie BPM.” – komentuje Tomasz Kosmala – Dyrektor Generalny Syndatis. „W tej specyficznej branży Business Process Management i nasza platforma informatyczna Syndatis BPM okazują się sprawdzać jako najefektywniejszy sposób optymalizacji nietypowych procesów”.

pdf

Więcej Aktualności

Zakończenie drugiego projektu z LAWP

Ukończyliśmy kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, realizowany we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęliśmy mocno nasz produkt uzupełniając go o nowe narzędzia wytwórcze

Więcej >