Kolejne wdrożenie w firmie farmaceutycznej

Syndatis Sp. z o.o. zakończył wdrożenie systemu rozliczania wydatków pracowniczych zgodnie z najnowszą metodyką Business Process Management (BPM). Syndatis w pierwszej fazie projektu zoptymalizował przebieg samego procesu w obrębie całego przedsiębiorstwa. Na tej podstawie stworzył oprogramowanie, które znacząco zwiększa efektywność pracy w całej firmie. System zapewnia pełną automatyzację rozliczania kosztów poniesionych przez pracowników, obejmującą wszystkie etapy przebiegu tego procesu oraz związane z nim aplikacje. Szacunkowy wzrost efektywności w porównaniu z wcześniejszym sposobem pracy jest następujący:

  • czas obsługi rozliczenia pracownika skrócił się o 30%;
  • czas przetwarzania danych w dziale finansowym skrócił się o 60%;
  • czas przeznaczony na kontrolę procesu przez kadrę zarządzającą zmniejszył się o 20%;
  • poziom szczegółowej kontroli całego procesu został radykalnie zwiększony.

Syndatis zbudował system w technologii J2EE na bazie własnych produktów BPM: Syndatis Workflow i Syndatis Portal, które w przyszłości posłużą firmie do zintegrowania w nim kolejnych procesów biznesowych. Wdrożony system wykorzystuje również bazę danych Oracle.

„Ten projekt jest kolejnym wdrożeniem rozwiązania BPM Syndatis dla przedsiębiorstwa farmaceutycznego” – komentuje Piotr Leszczyński – Dyrektor Zarządzający Syndatis. „Nasi klienci, którzy tak jak w przypadku tej firmy, są liderami w swojej branży, od wielu lat korzystają z naszych systemów. Business Process Management zapewnia wysoką skuteczność narzędzi informatycznych w obsłudze i optymalizacji różnych, nawet nietypowych procesów. Nasze autorskie narzędzia do budowy aplikacji pozwalają na precyzyjne dopasowanie tworzonych systemów do potrzeb klienta – tak jak garnitur szyty na miarę”.

pdf

Więcej Aktualności

To skomplikowane! A może nie?

Webcast nr 1. Opowiedzieliśmy o tym, jak Syndatis AIR upraszcza życie. Dlaczego Twoi repi się mylą, a mogliby nie? Jak zrobić, żeby Twoje księgowe nie siwiały przedwcześnie? I żeby budżety się zgadzały? Posłuchajcie Maćka i Piotrka.

Więcej >