NASK dostarczy infrastrukturę dla Syndatis

W wyniku przetargu na najem infrastruktury badawczej do wykonania testów wydajnościowych platformy po zastosowaniu nowych rozwiązań dotyczących powiązań semantycznych między językami domenowymi (DSL) oraz baz NoSQL w systemach BPM podpisaliśmy umowę współpracy z Instytutem Badawczym Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).

To już drugi ośrodek badawczy, z którym podjęliśmy działania w ramach projektu unijnego realizowanego wraz z Lubelską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Liczymy na długotrwałą i owocną relację.