Syndatis przeprowadził projekt optymalizacji raportowania danych finansowych dla lidera na rynku dystrybucji biletów, firmy Eventim, polskiego oddziału CTS Eventim AG. Firma ta sprzedaje bilety na ponad 11 tysięcy imprez rocznie w Polsce i innych krajach europejskich, jest największym dystrybutorem biletów w Europie i drugim na świecie.

W ramach projektu Syndatis przeprowadził analizę funkcjonujących u Klienta metod obróbki danych sprzedażowych i kontrolingowych, następnie przygotowany został szereg parametryzowanych raportów obejmujących swym zakresem wszystkie aspekty sprzedaży. Efektem tego niewielkiego, trwającego dwa miesiące projektu jest znaczne uproszczenie i przyśpieszenie procesu analizy danych niezbędnych do zarządzania finansowego organizacją w Polsce.