Syndatis w Irlandii – BPM dla giganta farmaceutycznego

Syndatis pozyskał pierwszego klienta poza granicami Polski – irlandzki oddział Abbott Laboratories. Jest to owoc wieloletniej współpracy z polskim oddziałem tej firmy, gdzie Syndatis przeprowadził bardzo udane wielomodułowe wdrożenie BPM.

Obszarem wdrożenia są procesy zakupowe – od momentu tworzenia zamówienia aż po rozliczenie z dostawcą. System wspierać będzie różne aspekty tego obszaru, w tym złożone ścieżki akceptacji, kontrolę budżetów, integrację z systemem ERP i skanowanie faktur.

Projekt rozpocznie szczegółowa analiza wymagań, w jej wyniku zaprojektowane zostaną mapy procesów, uzupełnione o definicje ekranów, przypadki użycia i opis interfejsów.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie procesów w rosnącej organizacji i zwiększenie kontroli nad kosztami firmy. Przewidywane zakończenie prac to lipiec 2010.

pdf

Więcej Aktualności

Zakończenie drugiego projektu z LAWP

Ukończyliśmy kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, realizowany we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęliśmy mocno nasz produkt uzupełniając go o nowe narzędzia wytwórcze

Więcej >