Nowe wdrożenie w branży rolnej

Syndatis rozpoczyna budowę systemu integrującego przepływy informacji między dystrybutorami a wiodącym producentem branży rolnej.

Celem projektu jest zautomatyzowanie i przyspieszenie komunikacji dotyczącej sprzedaży w programach lojalnościowych. Wyzwaniem w projekcie będzie zaprojektowanie i wykonanie złożonych interfejsów pobierających dane z różnorodnych źródeł oraz translacja tych danych do spójnej i jednolitej struktury.

Planowane uruchomienie systemu to rok 2015.