Vaadin w architekturze Syndatis BPM

Podjęliśmy decyzję o wyborze Vaadina jako głównej warstwy prezentacyjnej dla naszego systemu.

W przygotowywanej obecnie nowej wersji platformy rezygnujemy z dotychczas wykorzystywanych rozwiązań i przechodzimy na komponent zapewniający maksymalną elastyczność i pełną obsługę we wszystkich współczesnych przeglądarkach internetowych.

Więcej Aktualności

Zakończenie drugiego projektu z LAWP

Ukończyliśmy kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, realizowany we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęliśmy mocno nasz produkt uzupełniając go o nowe narzędzia wytwórcze

Więcej >