Zakończenie projektu analitycznego w Budimex SA

Zakończyliśmy właśnie kilkumiesięczny projekt analityczny realizowany dla Budimex SA, lidera branży budowlanej w Polsce. W jego obszarze mieściła się analiza kluczowych procesów biznesowych spółek zależnych Budimeksu, dotyczących pozyskiwania klientów i realizacji projektów inwestycyjnych. Wynikiem projektu jest szczegółowa dokumentacja obrazująca kierunki ewolucji tych procesów, stanowiąca wskazówki optymalizacyjne dla kadry zarządzającej Budimeksu. Jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc w tak ważnych obszarach tak dużemu i ciekawemu klientowi. Liczymy na to, że będzie to początek długotrwałej i owocnej współpracy.