Vaadin w architekturze Syndatis BPM

Podjęliśmy decyzję o wyborze Vaadina jako głównej warstwy prezentacyjnej dla naszego systemu.

W przygotowywanej obecnie nowej wersji platformy rezygnujemy z dotychczas wykorzystywanych rozwiązań i przechodzimy na komponent zapewniający maksymalną elastyczność i pełną obsługę we wszystkich współczesnych przeglądarkach internetowych.