Projekty unijne

Dotacje UE

Syndatis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Opracowanie innowacyjnej platformy nowej generacji do elastycznej kreacji procesowych rozwiązań dla MŚP”

Celem projektu jest opracowanie narzędzia wsparcia procesów biznesowych MŚP

Dofinansowanie projektu z UE: 1 577 079,20 PLN

Syndatis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wdrożenie systemu do elastycznej kreacji procesowych rozwiązań biznesowych”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Spółki SYNDATIS poprzez wdrożenie wyników własnych prac B+R – autorskiej technologii budowy systemu klasy BPM i zaoferowanie na rynku innowacyjnego w skali globalnej produktu – SYNDATIS BPMx.

Dofinansowanie projektu z UE: 711 200,00 PLN