Projekt

„Wdrożenie systemu do elastycznej kreacji procesowych rozwiązań biznesowych”

Syndatis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wdrożenie systemu do elastycznej kreacji procesowych rozwiązań biznesowych”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Spółki SYNDATIS poprzez wdrożenie wyników własnych prac B+R – autorskiej technologii budowy systemu klasy BPM i zaoferowanie na rynku innowacyjnego w skali globalnej produktu – SYNDATIS BPMx.

Dofinansowanie projektu z UE: 711 200,00 PLN

W ramach projektu zrealizowane zostało siedem produktów wspierających system klasy BPM oferowany przez Syndatis:

1. Konfigurator procesów biznesowych

Konfigurator jest narzędziem umożliwiającym wizualną definicję procesów w systemie Syndatis. Pozwala na tworzenie, edycję i publikację procesów w systemie, stanowi narzędzie analityka biznesowego.

2. Konfigurator modeli / formularzy

Konfigurator pozwala na tworzenie, edycję i publikację modeli dokumentów (i ich formularzy) w systemie Syndatis. Podobnie, jak edytor procesów, jest narzędziem przeznaczonym dla analityka biznesowego.

3. Wizualizacja przebiegu procesu dla użytkownika biznesowego

Jest to komponent prezentujący przebieg procesu w dokumencie w sposób czytelny i zrozumiały dla zwykłego użytkownika. Komponent jest konfigurowany przez analityka, który określa, który etap procesu BPMN odpowiada któremu etapowie procesu prezentowanej użytkownikowi. Komponent pokazuje również osoby odpowiedzialne i czas pozostawania dokumentu w danym etapie.

4. Zestaw konektorów synchronizujących

Są to gotowe konektory pozwalający na łączenie systemu Syndatis z systemami zewnętrznymi takich producentów jak Google czy Microsoft oraz z systemami udostępnianymi przez instytucje państwowe (np. CEiDG, REGON).

5. API systemowe

Powstała oddzielna warstwa systemu umożliwiająca zewnętrzną integrację innych systemów i wywoływanie w nim akcji albo wydobywanie informacji. Ustandaryzowana komunikacja pozwala na szybką integrację dowolnego rozwiązania.

6. Warstwa ontologiczna DSL

Przygotowane zostało ułatwienie budowania modeli dokumentów, pozwalające na wykorzystanie gotowych „kostek” – ontologii – zawierających zestaw pól, spełniających konkretne wymaganie biznesowe.

7. Inteligentna walidacja i sugerowanie danych

Wykorzystane zostały elementy machine learning w celu walidowania i sugerowania danych w formularzu oraz wyznaczania osób akceptujących dokument – na podstawie wzorców znalezionych w innych dokumentach w systemie. Mechanizm może zastąpić albo wspomagać ręczne wyznaczanie osób akceptujących, sugerując ścieżkę obiegu dokumentu.