Syndatis BPM4.02

To już druga większa aktualizacja naszego produktu. Pracowaliśmy głównie nad ergonomią systemu, poszerzamy również zakres funkcji biznesowych dostępnych w trakcie modelowania procesów.

Co nowego:

  • Zmiany wizualne – czytelniejsze przyciski i ikony
  • Poprawione i bardziej funkcjonalne menu boczne
  • Poprawiony interfejs mobilny
  • Możliwość stosowania subkolumn na formularzach
  • Mechanizm zakresowości słowników i uprawnień pozwalający na separację między jednostkami biznesowymi
  • Parser wiadomości mailowych do integracji z systemami udostępniającymi jedynie kanał e-mail
  • Rozszerzone zarządzanie timerami w procesach
  • Poprawki dotyczące bezpieczeństwa i dostępu do danych
  • Aktualizacja głównych bibliotek systemu
  • Całkowicie nowy panel administracyjny do zarządzania systemem

Klienci wykorzystujący poprzednie wersje BPM4 będą stopniowo przenoszeni do wersji 4.02 w ramach licencji. Wszystkie nowe instalacje systemu oraz udostępniana wersja chmurowa są już teraz dostępne w wersji 4.02.

Więcej Aktualności

Zakończenie drugiego projektu z LAWP

Ukończyliśmy kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, realizowany we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęliśmy mocno nasz produkt uzupełniając go o nowe narzędzia wytwórcze

Więcej >