Syndatis BPM4.01

Po roku od uruchomienia nowej wersji naszego flagowego produktu oddajemy w Państwa ręce pierwszą szeroką aktualizację. Najnowsza dystrybucja BPM4 zawiera wiele poprawek dotyczących bezpieczeństwa oraz płynności i wydajności działania systemu.

Aktualizacja wprowadza ponadto nieco modyfikacji usprawniających pracę i przynoszących nowe funkcje do wykorzystania w realnych procesach biznesowych. Są wśród nich:

  • Zautomatyzowany mechanizm instalacji zmian
  • Silnik zasobów dla nowej kontroli budżetowej (oraz dowolnej innej kontroli zasobów, np. limitów urlopowych)
  • Możliwość wykonywania akcji z poziomu maila
  • Nowy ekran logowania
  • Zmiany wizualne w interfejsie użytkownika

Klienci wykorzystujący oryginalną wersję BPM4 będą stopniowo migrowani do wersji 4.01 w ramach licencji. Wszystkie nowe instalacje systemu oraz udostępniana wersja chmurowa są już teraz dostępne w wersji 4.01.

Więcej Aktualności

Zakończenie drugiego projektu z LAWP

Ukończyliśmy kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, realizowany we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęliśmy mocno nasz produkt uzupełniając go o nowe narzędzia wytwórcze

Więcej >