Kolejny udany projekt w Szwajcarii

Syndatis zakończył wdrożenie obiegu zamówień na szczepionki w szwajcarskim oddziale firmy Abbott. Wdrożenie trwało trzy miesiące, objęło szczegółową analizę wymagań, wykonanie modelu i wdrożenie systemu, zakończone szkoleniem dla użytkowników w Baar koło Zurychu. To już drugi projekt dla Abbotta w Szwajcarii – pierwszy, zakończony z końcem 2012 roku dotyczył procesów zakupowych (zamówień i faktur).

Więcej Aktualności

Zakończenie drugiego projektu z LAWP

Ukończyliśmy kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, realizowany we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęliśmy mocno nasz produkt uzupełniając go o nowe narzędzia wytwórcze

Więcej >