Zakończenie pierwszego projektu w DnB NORD

Z sukcesem zakończyliśmy prace nad rozwiązaniem BPM dla Banku DnB NORD — jednego z wiodących banków w Europie Północno-Wschodniej — obejmującym obsługę procesów zakupowych. Stworzone rozwiązanie oparte jest na systemie Syndatis BPM 3.1. Projekt zakrojony na cztery miesiące udało się zakończyć w terminie. Liczymy na dalszą owocną współpracę z naszym klientem.

Więcej Aktualności

Zakończenie drugiego projektu z LAWP

Ukończyliśmy kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, realizowany we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęliśmy mocno nasz produkt uzupełniając go o nowe narzędzia wytwórcze

Więcej >