Kontrakt z gigantem farmaceutycznym, firmą Merck

Merck Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy Merck KGaA z siedzibą w Darmstadt (Niemcy) i dostarcza na rynek polski od roku 1992 wysokiej jakości produkty farmaceutyczne i chemiczne.

Syndatis podpisał z firmą Merck kontrakt na wdrożenie systemu Syndatis BPM. Elastyczne narzędzie do zarządzania procesów zostanie w najbliższych miesiącach wdrożone w polskim oddziale firmy i w pierwszej fazie obsługiwać będzie procesy wnioskowania o delegację, przyznawania zaliczek oraz rozliczania wydatków pracowniczych. Rozwiązanie obejmie wszystkich pracowników biurowych i terenowych i ułatwi im czynności administracyjne dotyczące codziennej pracy. Syndatis BPM zostanie zintegrowany z systemem finansowo-księgowym celem szybszego przekazywania danych niezbędnych do księgowania i płatności.

Planowany czas trwania projektu to trzy miesiące.

pdf

Więcej Aktualności

Zakończenie drugiego projektu z LAWP

Ukończyliśmy kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, realizowany we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęliśmy mocno nasz produkt uzupełniając go o nowe narzędzia wytwórcze

Więcej >