Nowatorski system Syndatis BPM w Abbott Laboratories

Syndatis Sp. z o.o. ukończył i oddał do użytku autorski system informatyczny, przygotowany dla Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. Rozwiązanie zostało zaprojektowane zgodnie z filozofią Business Process Management i opiera się na produktach Syndatis – Syndatis Worflow i Syndatis Portal. Wdrożony system składa się z pięciu modułów:

  • obieg wniosków zakupowych i zamówień handlowych,
  • rozliczanie faktur kosztowych,
  • rozliczanie wydatków pracowniczych,
  • akceptację merytoryczną dokumentów handlowych,
  • obieg krótkoterminowych umów o pracę.

W pierwszej fazie projektu Syndatis przeprowadził szczegółową analizę biznesową przebiegu procesów finansowych w obrębie przedsiębiorstwa. Opracowany dokument analizy zawierał mapy zoptymalizowanych procesów, na podstawie których powstał system zgodny z zasadami Business Process Management Initiative. System Syndatis BPM gwarantuje maksymalną efektywność pracy w zakresie kontrolowanych procesów. Wdrożone rozwiązanie zapewniło Abbott Laboratories pełną automatyzację rozliczania kosztów poniesionych przez firmę, obejmującą wszystkie etapy przebiegu tego procesu oraz związane z nim aplikacje – zgodnie z filozofią Enterprise Application Integration (EAI). Ponadto Syndatis BPM znacznie skrócił czas obiegu dokumentów w procesie zamówień handlowych. Wnioski zakupowe, zamówienia i faktury są ze sobą jednoznacznie powiązane, umożliwiając użytkownikowi wgląd do każdego rodzaju dokumentu handlowego.

„Przygotowane rozwiązanie spotkało się z pełnym zadowoleniem ze strony naszego klienta.” – komentuje Piotr Leszczyński – Dyrektor Zarządzający Syndatis. „Nasz system obejmuje swoim zakresem wszystkie dokumenty i czynności, rozproszone po całej organizacji. Doskonała harmonizacja rozwiązania IT ze środowiskiem biznesowym jest skutkiem pracy współpracujących ze sobą zespołów analityków i programistów. Jestem przekonany, że ten efekt nie byłby możliwy bez wykorzystania podejścia Business Process Management do tej pory”

pdf

Więcej Aktualności

To skomplikowane! A może nie?

Webcast nr 1. Opowiedzieliśmy o tym, jak Syndatis AIR upraszcza życie. Dlaczego Twoi repi się mylą, a mogliby nie? Jak zrobić, żeby Twoje księgowe nie siwiały przedwcześnie? I żeby budżety się zgadzały? Posłuchajcie Maćka i Piotrka.

Więcej >