Syndatis uzyskał akredytację PARP

Syndatis Sp. z o.o. dołączył do grupy przedsiębiorstw akredytowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach świadczenia pomocy w staraniach o wsparcie finansowe dostępne w ramach Działania 2.1. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo”.

W ramach Działania 2.1. udzielane jest wsparcie polegające na refundacji części kosztów wdrażania projektów doradczych przez MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa). Wielkość wsparcia w zakresie doradztwa nie może przekroczyć 50% poniesionych wydatków kwalifikowanych do objęcia wsparciem. Kwota wsparcia w zakresie doradztwa nie może być niższa niż 2 500 zł ani wyższa niż 250 000 zł. Przedsiębiorca realizujący przedsięwzięcie może korzystać przy realizacji tego przedsięwzięcia z innej pomocy państwa, pod warunkiem, że wysokość skumulowanej pomocy nie przekroczy wyżej określonego limitu procentowego.

Akredytacja wykonawców usług doradczych do SPO-WKP Działanie 2.1. prowadzona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy. System akredytacji określa podstawowe warunki i kryteria, które musi spełniać wykonawca, aby świadczyć usługi doradcze na rzecz przedsiębiorstw – bezpośrednich beneficjentów programu. Akredytacja oznacza, że w ocenie PARP wykonawca posiada potencjał do realizacji usług doradczych związanych z dziedzinami specjalizacji, do których został akredytowany. Syndatis uzyskał akredytację w ramach dziedziny „Innowacje i nowe technologie“.

pdf

Więcej Aktualności

To skomplikowane! A może nie?

Webcast nr 1. Opowiedzieliśmy o tym, jak Syndatis AIR upraszcza życie. Dlaczego Twoi repi się mylą, a mogliby nie? Jak zrobić, żeby Twoje księgowe nie siwiały przedwcześnie? I żeby budżety się zgadzały? Posłuchajcie Maćka i Piotrka.

Więcej >