Syndatis opracował zestaw profesjonalnych narzędzi BPM

Business Process Management (BPM) to nowoczesne podejście do automatyzacji, integracji i optymalizacji procesów biznesowych za pomocą technologii informatycznych. Od kilku lat rozwija się jako metodyka projektowania i wdrażania rozwiązań informatycznych, skupiająca się na analizie i usprawnianiu procesów biznesowych w obrębie przedsiębiorstwa. Efektem końcowym jest zoptymalizowany proces, wspierany zawansowanym systemem IT. Zasadniczą różnicą w porównaniu do podejścia tradycyjnego jest wyższa elastyczność produktu i możliwość szybkiego dokonywania w nim zmian, odpowiednich do ewoluujących potrzeb firmy.

Syndatis Sp. z o.o. jest pierwszą polską firmą, która zbudowała własne narzędzia, tworzące kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające odwzorowywanie procesu biznesowego, obsługi jego przebiegu i zarządzania nim. System składa się z dwóch elementów:

Syndatis Workflow – to tzw. „silnik obiegu zadań”, do którego po wprowadzeniu obowiązujących w danej firmie reguł biznesowych i hierarchii użytkowników, możliwe jest odwzorowanie dowolnego procesu. Produkt ten stanowi serce rozwiązania BPM. Zbudowany jest zgodnie ze standardami WfMC (Workflow Management Coalition) i BPMI (Business Process Management Initiative).

Syndatis Portal – jest platformą do budowy i dystrybucji aplikacji. Stanowi również kompletny, zaawansowany portal korporacyjny wyposażony m.in. w system zarządzania treścią CMS (Content Management System) i szereg gotowych elementów do budowy interfejsu użytkownika. Syndatis Portal zintegrowany z Syndatis Workflow tworzy zaawansowany system informatyczny, pozwalający na integrację dostępu do wielu aplikacji w jednym narzędziu (Enterprise Application Integration).

Te trzy narzędzia w połączeniu z relacyjną bazą danych umożliwiają zbudowanie aplikacji obsługującej dowolny proces biznesowy – szczególnie z takich obszarów jak: finanse, HR, CRM i ERP.

„Wdrożenia systemów BPM cechują się znacznie wyższą elastycznością od tradycyjnych rozwiązań” – mówi Bartłomiej Górski, Główny Architekt Systemu w Syndatis – “Integracja procesów biznesowych w aplikacji następuje stopniowo – proces po procesie, dlatego przedsiębiorstwo znacznie szybciej wykorzystuje poszczególne funkcjonalności systemu, a zwrot z inwestycji rozpoczyna się już w pierwszych fazach wdrożenia po implementacji narzędzi dla pierwszych procesów.”

pdf

Więcej Aktualności

To skomplikowane! A może nie?

Webcast nr 1. Opowiedzieliśmy o tym, jak Syndatis AIR upraszcza życie. Dlaczego Twoi repi się mylą, a mogliby nie? Jak zrobić, żeby Twoje księgowe nie siwiały przedwcześnie? I żeby budżety się zgadzały? Posłuchajcie Maćka i Piotrka.

Więcej >