Wdrożenia rozwiązań procesowych: jak to dobrze zrobić

Prezentacja przedstawiona przez Analityka firmy Syndatis, Jolantę Cypryś, w trakcie konferencji „Systemy DMS i Workflow” 5 czerwca 2013 roku w Warszawie.

BPM – optymalne podejście do obiegu dokumentów

Prezentacja przedstawiona 8 czerwca 2011 przez Piotra Leszczyńskiego, Dyrektora Zarządzającego Syndatis, na konferencji „Nowoczesne przedsiębiorstwo – dokumenty pod kontrolą”.

Umowy o dzieło i zlecenie

Broszura o rozwiązaniu do obsługi umów krótkoterminowych.

BPM w realnym świecie – silnik procesowy to nie wszystko

Prezentacja na GigaCon listopad 2010.

Dystrybucja próbek farmaceutycznych

Broszura dla firm farmaceutycznych

BPM w realnym świecie – kontrola kosztów w dużej firmie

Prezentacja na GigaCon wrzesień 2009.

Kontrola zamówień i rozliczeń z dostawcami

Studium przypadku – Empik.

Prezentacja obiegu faktur

Prezentacja flash z 2006 roku.