Umowy z lekarzami

Przypadek użycia Syndatis BPM4
Dowiedz się, jak można szybko zbudować i wdrożyć rozwiązanie automatyzujące proces zawierania umów na bazie platformy Syndatis BPM4.

Nasze podejście sprawdza się w wypadku firm farmaceutycznych zawierających umowy z personelem medycznym (HCP – lekarze, pielęgniarki) oraz instytucjami (HCO – szpitale, NZOZy) – ale może być zastosowane zawsze, gdy umowy zawierane są przez przedstawicieli w terenie z osobami fizycznymi lub firmami. Rozwiązanie wspiera różne rodzaje umów – dzieło, zlecenie, sponsoring i wszystkie ich odmiany, a także umowy cywilno-prawne. Zapewnia obsługę podpisu na tablecie i pozwala na łatwą integrację z systemami księgowymi, kadrowymi i płatniczymi.

System udostępnia również możliwość rozliczania rocznego PIT (wydruki i e-Deklaracje – za pośrednictwem programu eDek), może także integrować się z programem Płatnik.

Zapraszamy do kontaktu.