Polskie prawo farmaceutyczne wymaga ścisłej kontroli próbek środków leczniczych przekazywanych lekarzom. Firma prowadząca sprzedaż takich środków musi prowadzić ścisłą ewidencję wydań i kontrolować roczne limity na lekarza i na rodzaj próbki. Ze względu na dużą wartość próbek istotna jest również kontrola ich dystrybucji wewnątrz firmy oraz efektywne planowanie akcji marketingowych. System Syndatis BPM spełnia wszystkie te wymagania.

Zakres

 • Proces planowania akcji marketingowych i przekazywania próbek do pracowników
 • Kontrola alokowanego budżetu
 • Proces dystrybucji próbek z magazynu do pracowników terenowych
 • Zarządzanie magazynem centralnym i magazynami pracowników
 • Proces przekazania próbek do lekarzy
 • Śledzenie stanu każdego przekazania, wraz z informacją o stanie dokumentacji
 • Kontrola limitów próbek wydawanych lekarzowi, wynikających z prawa farmaceutycznego
 • Zarządzanie przekazywaniem próbek między pracownikami i likwidacją próbek uszkodzonych
 • Inwentaryzacja wszystkich magazynów
 • Integracja z systemem finansowo-księgowym
 • Wgląd w historię wydań każdego lekarza i pracownika
 • Drukowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej z punktu widzenia prawa

Korzyści

 • Porządek w dokumentacji procesu dystrybucji próbek
 • Zminimalizowane ryzyko złamania prawa farmaceutycznego
 • Wiarygodne dane o stanie procesu dostępne w każdej chwili
 • Łatwa kontrola przeznaczonego budżetu