Dotacje UE

Syndatis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Opracowanie innowacyjnej platformy nowej generacji
do elastycznej kreacji procesowych rozwiązań dla MŚP”
Celem projektu jest opracowanie narzędzia wsparcia procesów biznesowych MŚP

Dofinansowanie projektu z UE: 1 577 079,20 PLN

www.mapadotacji.gov.pl