Syndatis BPM4

Syndatis BPM4 pozwala na bardzo szybkie zbudowanie dowolnego systemu wspierającego procesy biznesowe – a potem codzienną realizację tych procesów i ich rozwój.

System wyposażony jest w narzędzia dla analityka optymalizującego procesy biznesowe. Pozwala na budowę złożonych rozwiązań bez udziału programisty.

Istotą systemu są dokumenty – odpowiedniki tego, co użytkownik zna z życia codziennego – obiegające po ścieżkach między ludźmi (albo systemami), wyposażone w automatykę – obliczenia, algorytmy, wymuszanie wprowadzania danych, przypomnienia, eskalacje… i wiele, wiele innych aspektów.

BPM4_screenshot_1

Środowisko użytkownika

Syndatis BPM4 jest intuicyjnym miejscem pracy ludzi realizujących działania biznesowe. Użytkownik działa w kontekście dokumentów przypominających realne byty, techniczne aspekty typowych systemów obiegu zadań są przed nim ukryte.

Wszystkie dokumenty grupowane są na listach, które umożliwiają szybkie i proste filtrowanie, wyszukiwanie i raportowanie.

Interfejs działa bez problemu zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych. Pola formularzy umieszczone w sekcjach tworzą przejrzystą strukturę dokumentów.

Przypomnienia prowadzą użytkownika za rękę – odpowiednio pogrupowane pozwalają błyskawicznie zorientować się, co faktycznie jest do zrobienia w danym momencie.

BPM4_process

Studio

Zestaw narzędzi dostępnych dla analityka pozwala zbudować gotowe rozwiązanie bez udziału programisty. Analityk definiuje

  • modele – danych, formularzy, list – struktury przechowujące dane i je udostępniające (np. na ekranie, w raporcie lub w interfejsie do innego systemu)
  • reguły – zasady działania tych modeli, czyli np. zakres wyświetlanych pól dla użytkownika na określonym etapie procesu, albo zestaw obliczeń zależny od określonych warunków – definiuje te obliczenia albo wykorzystuje gotowe komponenty realizujące bardziej skomplikowaną logikę biznesową
  • procesy – ścieżki obiegu dokumentów definiujące kolejność i przypisanie działań
  • szablony – wzorce wydruków albo maili wypełniane danymi z dokumentów na odpowiednich etapach
  • konfigurację – dane określające konkretnie hierarchię, przypisania do ról, uprawnienia, słowniki, zawężenia itd.

Dzięki tym narzędziom realne wdrożenie biznesowe jednego – dwóch modułów biznesowych, wraz z ustaleniem wymagań, modelowaniem, przygotowaniem podręczników użytkownika, przeszkoleniem i odbiorem systemu przez klienta zajmuje nawet tylko dwa tygodnie!

Chmura BPM4

Jeśli nie chcesz się martwić utrzymaniem infrastruktury, jej skalowaniem i kosztami, skorzystaj z naszej oferty – zamów dostęp do naszej platformy dla swoich użytkowników i opłacaj niewielki miesięczny abonament. My zajmiemy się resztą.

BPM4 w chmurze posiada wszystkie funkcje platformy instalowanej lokalnie u klienta. Pozwala na konfigurację i realizację dowolnych procesów biznesowych oraz na integrację z innymi systemami.

bpm4_business_components

Modularna architektura BPM4

W centrum systemu znajduje się Studio – narzędzie do wytwarzania aplikacji biznesowych. Pozwala na definicję najważniejszych elementów systemu, czyli:

  • modeli danych (MODELS) – struktur przechowujących informacje
  • widoków (VIEWS) – przekrojowych bytów udostępniających dane do dalszego wykorzystania
  • formularzy (FORMS) – elementów interfejsu prezentujących i zbierających dane (w tym – list dokumentów)
  • procesów (FLOWS) – definicji obiegów poszczególnych dokumentów

Te elementy obudowane są warstwami komunikacji – z użytkownikiem (pomarańczowe) i z innymi systemami (granatowe).

Warstwa prezentacji (PRESENTATION) przygotowuje dane do wyświetlenia w odpowiedniej formie graficznej na urządzeniach mobilnych albo w zwykłej, desktopowej przeglądarce internetowej.

Warstwa komunikatów (MESSAGING) przesyła powiadomienia do użytkowników mailem i SMSami.

Warstwa integracji (INTEGRATION) pozwala na zdefiniowanie interfejsów importowych i eksportowych do systemów zewnętrznych, technicznie zależnych od konkretnych wymagań i możliwości (w razie potrzeby mogą to być Web Service’y, pliki XML, pliki CSV, bezpośrednia komunikacja z bazą danych, albo inne, nietypowe rozwiązania).

Warstwa raportowania (REPORTING) daje możliwość zdefiniowania i uruchomienia raportów i zestawień przekazywanych do hurtowni danych, narzędzi zewnętrznych albo wprost do użytkowników.

Komunikacja z systemem odbywa się zawsze za pośrednictwem warstwy uwierzytelniania (SECURITY), która udostępnia funkcje, akcje i zakresy danych odpowiednie dla każdego użytkownika.

bpm4_technical_architecture

Budowa techniczna BPM4

Syndatis BPM4 zbudowany jest w Javie. Do uruchomienia wystarczy mu Tomcat, ale może być osadzony na większych serwerach aplikacyjnych.

System przechowuje dane w systemach bazodanowych – np. Oracle, Microsoft SQL Server czy PostgreSQL. W nietypowych rozwiązaniach dane mogą być pobierane z lub zapisywane w systemach plikowych.

System interpretuje dane z bazy za pomocą struktur – modeli danych. Logika biznesowa systemu odwołuje się do danych poprzez te modele.

Widoki pozwalają na wydobycie tego zakresu danych, jaki aktualnie jest potrzebny. Dane mogą być potem przedstawione na ekranie użytkownika – ale także wykorzystane do dalszej obróbki, zasilenia systemu zewnętrznego lub raportu.

Formularze określają, jakie dane w jaki sposób zinterpretować i wyświetlić (albo pobrać). Mogą zawierać dodatkową logikę – zawężenia słowników, restryktory ograniczające zakres na wejściu, wyliczenia, walidatory. Struktura systemu pozwala na rozszerzanie palety tych komponentów i wielokrotne ich wykorzystanie w różnych miejscach. Formularze mogą być sterowane procesem (analityk może pozwolić wyświetlić odpowiednie dane w odpowiednim etapie procesu albo wymusić na użytkowniku wypełnienie jakiegoś pola).

Procesy sterują przepływem danych między użytkownikami. Określają, kto do czego ma w danym momencie dostęp i jakie akcje należy wykonać. Silnikiem workflow w Syndatis jest jBPM, ponadto do masowych (a prostszych) zastosowań wykorzystywana jest maszyna stanowa.

Warstwa abstrakcji prezentacji przygotowuje gotową strukturę do wykorzystania przez silniki renderujące obraz na odpowiednim urządzeniu. W produkcie wykorzystywane są obecnie silniki Vaadin, Google Web Toolkit (GWT), a w pewnych sytuacjach HTML z JavaScriptem.

Warstwa autoryzacji umożliwia dostęp do systemu i kontroluje konkretne uprawnienia użytkownika.

System może też komunikować się z innymi systemami poprzez Web Service. Ta komunikacja pomija warstwę abstrakcji prezentacji, ale musi przejść przez warstwę uwierzytelniania.

Poszczególne moduły biznesowe są zbiorem konfiguracji – modelu danych, widoków, formularzy i procesów oraz dodatkowych komponentów (zawężeń, wyliczeń itp.) – napędzanych silnikiem Syndatis BPM4.

I tak, to prawda, Syndatis BPM4 nie zawiera glutenu oraz został stworzony przez w pełni organicznych programistów.