Integracja ze ZSMOPL – ważne dla farmacji

Kończymy wdrożenia integrujące systemy ERP klientów ze Zintegrowanym Systemem Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

NASK dostarczy infrastrukturę dla Syndatis

Zaczynamy współpracę z Instytutem Badawczym NASK

Współpraca naukowa Syndatis z Politechniką Warszawską

Zespół pod kierunkiem prof. Henryka Rybińskiego z Wydziału Elektroniki PW oceni naszą metodykę badawczą w projekcie LAWP.

Start współpracy z centrum danych – Infinite

Nowe miejsce dla naszej chmury BPM jest w Lublinie.

Syndatis rozpoczyna projekt z LAWP

Projekt unijny we współpracy z Lubelską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – od 1 czerwca 2017!

Syndatis w Lublinie

Syndatis otwiera nowe biuro w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym.