Rozpoczęcie wdrożenia systemu BPM dla Ultimate Fashion

Najnowsza wersja systemu Syndatis BPM wspierać będzie procesy w Ultimate Fashion.

Syndatis wspiera rozliczanie umów sponsoringu

Produkt Syndatis BPM znalazł zastosowanie w procesie generowania i archiwizacji umów zawieranych z lekarzami

Jest już Syndatis BPM 3.0!

Po kilku miesiącach prac udało się zakończyć sukcesem wewnętrzny projekt budowy i uruchomienia całkowicie odmienionej wersji systemu Syndatis BPM, której nadaliśmy numer 3.0.

Kolejna umowa z gigantem branży energetyki i …

Syndatis wykona przegląd procesów związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw u czołowego dostawcy technologii energetyki i automatyki przemysłowej.