Syndatis zarządza środkami trwałymi

Syndatis opracuje i wdroży system zarządzania logistyką środków trwałych w dużej sieci detalicznej.

Klient z branży energetyki i automatyki przemysłowej

Syndatis wykona audyt procesów komunikacyjnych u czołowego dostawcy technologii energetyki i automatyki przemysłowej.

Syndatis wdrożył obieg dokumentów dla BT Poland

Syndatis zakończył wdrożenie rozwiązania BPM dla polskiego oddziału międzynarodowego giganta British Telecom.

Kontrola zamówień i rozliczeń z dostawcami

Studium przypadku – Empik.

Rozwiązanie dla EMPiKu

Syndatis, producent rozwiązań BPM, przekazał do użytku liderowi polskiego rynku sprzedaży detalicznej działającemu w branży kultury i rozrywki, firmie EMPiK, system Business Process Management, obsługujący procesy rozliczeń kosztowych z kontrahentami i rozliczeń wydatków pracowniczych.

Nowatorski system Syndatis BPM w Abbott Laboratories

Dostawca rozwiązań BPM – Syndatis – opracował i wdrożył w firmie Abbott informatyczny system obiegu zadań i kontroli finansowej oparty na technologii Business Process Management